İLETİŞİM - ANASAYFA - ENGLISH
Anasayfa
Toz Boyalar

 

ÇEVRE-DOSTU TOZ BOYALAR  “KARUMEL”

KARUMEL, KCC tarafından geliştirilmiş bir toz boya sistemi olup çevre-dostu boyaların ilk örneklerindendir.  Bu ürün sadece atık bertarafı  gibi çevre kirliliği sorunlarını çözmekle kalmayıp  ayrıca Solvent bazlı boyalara oranla daha yüksek film performansı sağlamaktadır. Özellikle, %100 katı fiziki yapısı solvent ve su atıklarını ortadan kaldırır, dolayısıyla bu bileşenlerden kirlilik oluşmaz. Daha etkin çalışma nedeniyle verimlilik artar ve mükemmel film performansı sağlanır. Görünüm ve maliyet bağlamında üstün olan KARUMEL solvent bazlı boya sistemlerinin yerini almaya devam edecektir.

Ayrıca, Çatlak, Multi-Ton, yumuşak ve derimsi  özel doku ve tekstür gibi daha önceleri Toz Boyalarda mümkün olamayan ürünleri geliştirmekte ve tedarik etmekteyiz.

Dahası, petrol boru hatları, gas boru hatları ve inşaat demirleri  için de toz kaplama sistemleri üretmekteyiz.  Ayrıca Elektriksel yalıtım amacıyla yalıtım boyaları geliştirerek yurtiçi ve yurtdışına   tedarik etmekteyiz.

 

Özellikler

1. Zehirlenme ve Solventten dolayı yangın riski taşımaz.
2. Hava kirliliği ve boyama kabinlerinin drenajından kaynaklanan kirlilik problemleri oluşmaz.
3. Toz halde olduğundan stoklama ve nakliye daha kolaylaşır.
4. Film oluşumunda akma gibi sıkıntılar oluşmaz, viskosite ayarlaması gerektirmez.
5. Uygulama sonrası ayarlama gerekmediğinden boya işçiliği süreci azalır.
6. Uygulaması basittir.
7. Yapışan boya %100 film oluşturur.
8. Toplanan boyaların tekrar kullanımı mümkündür.
9. Birden çok 40-50 mikronluk katmanlar halinde veya bir defada daha kalın bir film şeklinde uygulanabilir.

Genel Toz Boyalar

Fonksiyonel Toz Boyalar

Özel Toz Boyalar


Web Design Neo
(262) 645 02 02
kcc@kccboya.com.tr